انتخاب لایفری در بخش Magic Quadrant for Horizontal Portals گارتنر

گارتنر که در حوزه تحقیقات فناوری اطلاعات، سرآمد محسوب می‌شود نام لایفری را نیز در کنار Microsoft، IBM، SAP و دیگر شرکت‌های نام‌آور در گزارش خود آورده است. گرچه لایفری در میان دیگر رهبران بازار درگاه های سازمانی، کوچک محسوب می شود اما توانسته رضایت مشتریان را در سطح بالایی نگهدارد. متن کامل این مطب را در http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1K6VW2C&ct=130913&st=sb  بخوانید.

دیدگاه خود را اضافه کنید.