بایگانی برای شهریور, ۱۳۹۲

تازه‌های لایفری نسخه ۶٫۲

۱ نظر

به طور کلی، نسخه جدید لایفری، تولید محتوا و انتشار آن بر روی کانال‌های مختلف را آسان ساخته و تمرکز ویژه‌ای بر برنامه‌های مبتنی بر Mobile دارد. ارائه Mobile Software Development Kit در این نسخه، شاهدی بر این مدعا است. برخی ویژگی‌های لایفری ۶٫۲ عبارتند از:

– ارتقاء UI به Alloy 2.0، بدین ترتیب ظاهر درگاه، تغییر کرده و بهبود یافته است.

– بهبود بخش‌های Staging و Import/Export

– تغییر تِم کنترل پنل، تقسیم این بخش به چهار قسمت Users، Sites، Apps و Configuration

– تغییر ظاهر و منوهای Dockbar

– بهبود ویراستار قالب، خاصیت Auto Complete اضافه شده است.