بایگانی برای اردیبهشت, ۱۳۹۲

جزوه‌های آموزشی

بدون نظر

برای برخی نرم‌افزارهای کاربردی مورد نیاز که مستندات آموزشی مناسبی ندارند جزوه‌هایی تهیه شده تا دوستانی که مایل به یادگیری و بکارگیری عملی آنها هستند و همکارانی که قصد تدریس این مواد آموزشی را دارند از آنها استفاده کنند. برای دستیابی به این موارد به بخش جزوه‌ها سری بزنید.


اگر …

بدون نظر

اگر می‌شد صدا را دید
چه گل‌هایی! چه گل‌هایی!
که از باغ ِ صدای تو
به هر آواز می‌شد چید.
اگر می‌شد صدا را دید …

 

استاد شفیعی کدکنی