بایگانی برای دی, ۱۳۹۱

داده‌های بزرگ

بدون نظر

 

هر روزه میلیاردها گیگابایت داده به شکل‌های مختلف، مانند مطالب رسانه اجتماعی، اطلاعات دریافت شده از حسگرها و ابزارهای پزشکی، ویدئوها و تراکنش‌‌‌ها تولید می‌شود. به این داده‌ها، داده‌های بزرگ می‌گویند. حال می‌خواهیم بدانیم که با داده‌های بزرگ، چه می‌توان کرد.
به شرط وجود دانش استفاده از این داده‌ها می‌توان دامنه وسیعی از مشکلات را حل نمود. کمک به درک بهتر مشارکت مشتری، بهینه‌سازی عملیات، جلوگیری از تقلب و تهدید، و کشف منابع جدید درآمدی، از این موارد هستند. با این حال برای موفقیت در این بخش، می‌باید مهارت‌های لازم برای مدیریت و فهم این داده‌ها را به دست آورد.

ابعاد ۴گانه داده‌های بزرگ عبارتند از:

Volume: حجم و مقیاس داده‌ها همواره در حال افزایش است.
Variety: تنوع داده‌ها و اشکال آنها قابل توجه است. ویدئو، اطلاعات دستگاه‌های پزشکی، ابزارهای سیار و غیره از این نوع هستند.
Veracity: اطمینان به صحت، کیفیت و دقت داده‌ها پایین است.
Velocity: تحلیل جریان عظیم و سریعی از داده‌ها به ابزارها و مهارت‌های خاصی نیاز دارد.

منبع