بایگانی برای مهر, ۱۳۹۱

دسترس‌پذیری و تحلیل سامانه‌ها و داده‌های سازمانی

بدون نظر

داده بزرگ

طی سال‌های گذشته، تحلیل، پیشگویی و دریافت گزارش‌های استاندارد، موارد اصلی بودند که ابزارهای هوش سازمانی، به دست می‌دادند. امروزه، تنها با خبر شدن از آنچه اتفاق افتاده و چرایی آن، کافی نیست.

لازم است سازمان‌ها از آنچه در زمان جاری رخ می‌دهد و آنهایی که احتمالاً در آینده اتفاق خواهد افتاد و البته اقدامات لازم برای دریافت بهترین نتایج، آگاه باشند. به همین دلیل است که هوشمندترین سازمان‌ها از تحلیل فرایندهای کسب‌وکار استفاده می‌کنند. تحلیل کسب‌وکار برای یافتن موارد تقلب، افزایش میزان رضایت مشتری و سودآوری، از این موارد است.

سامانه‌های سازمانی (Enterprise Systems) در هسته بیشتر این فرایندهای تحلیلی هستند. داده‌های عملیاتی با ارزش، در این سامانه‌ها نگهداری شده و فرایندهای اصلی کسب‌وکار را نیز این سامانه‌ها اجرا می‌کنند.

امنیت و انعطاف‌پذیری بالای سامانه‌های سازمانی، هنگام تحلیل فرایندهای جاری که می‌باید همواره در دسترس باشند، امری حیاتی است. همچنین این سامانه‌ها دسترسی داده‌ها به روش‌های جدید و پیوند داده‌ها و فرایندها را فراهم می‌کنند. مقیاس‌پذیری نیز برای کنترل و مدیریت رشد روزافزون تحلیل سامانه‌های عملیاتی، امری ضروری است.

منبع